Pro používání programu je nutná jednoduchá registrace.

uprava fotiek efekty online dating-82uprava fotiek efekty online dating-89

Lze dokonce říci, že s trochou nadsázky lze vhodně zvolenou posloupnost klikání označit za uměleckou činnost.

Další zajímavou možností je tvorba koláží (Collage).

To co odlišuje úpravu fotografií od jiných nástrojů je sada „jednoklikových“ efektů (One Clicks).

Těch je k dispozici v době psaní článku 499 a stále přibývají nové.

Celá řada z nich je „one clicks“, což sice snižuje možnosti uměleckého vyžití, ale vzhledem k množství efektů a jejich kvalitě je to příjemně zvolený způsob editace fotografie. Zde najdete všechny obvyklé a potřebné opravy obrázků.

Počínaje jemným otáčením, převodem na černobílou fotografii, přidáním rámečku, převodem fotografie na malbu či perokresbu, nastavením kontrastu, převodem na negativ, překlopením kolem os až po rozmazání okrajů nebo rozostření.Žádost, abyste vyčkali několik vteřin, se často protáhne na několik minut.První skupinou nástrojů, kterými program disponuje, jsou editace obrázků.K dispozici jsou jednak elementární funkce jako je otočení o 90°, ořez nebo změna velikosti.Kromě nich na levé straně naleznete rozsáhlé menu s efekty.Vzhledem k jejich množství je rozhodně užitečná možnost vytvoření si vlastního výběru oblíbených filtrů a také speciální záložka, která mapuje již použité efekty.