Angelica, aki azóta könyvet is írt a történekről, egy súlyos baleset következtében halt meg.Pontosabban élet és halál között lebegett, kómában.összesen 23 órán át volt ilyen állapotban, mialatt olyan dolgoknak volt a részese, amit azóta sem tud megmagyarázni. Egy nagyon erősen fénylő, hófehér palástba öltözött alak volt. Végetlen szenvedést, és kínokat, melyek az örökkévalóságig tartanak.Amikor Jézus felemelkedett a Mennybe, magával vitte a Paradicsomban élő hívőket (Ef 4:8-10).

dating an escort - Isten a pokolban online dating

Itt Michael Jackson alakja is felsejlett aki azért került pokolra, mert egyességet kötött a Sátánnal, hogy híres lesz, és ő lesz a valaha élt legnagyobb rajongott ember a Földön, cserébe a lelkéért.

A lány által elmondottak erősen megkérdőjelezhetőek. Ugyanakkor az eset kapcsán hazájában nagyon sokan hinni kezdtek neki, és abban, hogy Isten valóban rengeteg üres helyet tartogat még a pokolban...

Magával hívta, hogy kövesse őt, mire a Messiás levezette őt a pokolba, egy rövid látogatásra. Természetesen rengeteg ismerős arcot vélt felismerni a pokol tüzében is.

Rengeteg olyan hírességet, és nagy történelmi alakot látott, akiket utólag felismert. Jézus, és Isten azért mutatták meg neki a fortyogó poklot is, hogy ezt az üzenetet közvetítse majd a világba az élőknek, amikor visszatér a halálból.

Sajnos sok bibliafordításban a fordítók nem következetesek, és néhol nem helyesen fordítják a héber és görög Seol/Hádész, illetve Pokol szavakat.

Néhányan azt a nézetet vallják, hogy Jézus azért ment a Pokolba (a Seol/Hádész elveszettek lakta részébe), hogy további szenvedést vállaljon bűneik helyett. Jézus szenvedése és kereszthalála volt az az esemény, mely elégséges bűneink eltörlésére.

Amikor Jézus felkiált a kereszten “Én Istenem, miért hagytál el engem?

”, akkor történt, hogy elválasztatott Atyjától a felvállalt bűnök következményeként.

A Jelenések -15 világosan megkülönbözteti e kettőt.