Der er stor forskel på initiativernes formål, kriterier,…Få hjælp til din virksomheds fundraising.Der findes en række professionelle fundraisere og konsulentvirksomheder, der hjælper iværksættere, virksomheder og andre organisationer med at ansøge om finansiering.

den perfekte date Dragør-65

Tiltagene og aktørerne er opdelt i en række overordnede kategorier som vist nedenfor.

Oversigterne er ikke nødvendigvis udtømmende og formålet er ikke at gengive en detaljeret beskrivelse af aktørernes tilbud og ydelser, men derimod at skabe et generelt overblik, og derved sikre at iværksættere og virksomheder bliver guidet frem til det tilbud, der matcher deres aktuelle behov.

Det kunne eksempelvis være sundhed, cleantech, fødevarer, fysiske produkter, fintech, software/IT, etc.

Andre konkurrencer fokuserer på en bestemt type iværksættere.

Kerneydelserne omfatter blandt andet…De danske forskerparker fungerer som innovative kontorfællesskaber for højteknologiske og videnbaserede iværksættere/virksomheder.

Samtidig tilbydes der typisk sparing og vejledning omkring opstart, forretningsudvikling, strategi, drift, mv.

Case konkurrencer kan således være med til at træne de studerenes problemløsningskompetencer,…Crowdfunding er over de seneste år blevet en populær alternativ finansieringsform indenfor det danske og internationale iværksættermiljø.

Konceptet går ud på, at mange enkelte individer bidrager med et mindre beløb til fx et nyt produkt, projekt, virksomhed, etc.

De enkelte private fonde har specifikke formål, fundats, uddelingskriterier, deadlines, ansøgningsproces,…Den kommunale erhvervsservice udgør den lokale hovedindgang til det danske erhvervsfremmesystem.

(Traditionelt omfatter erhvervsfremmesystemet de kommunale, regionale og nationale tiltag organiseret under Erhvervs- og Vækstministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.) Formålet med erhvervsservicen er således at sikre lokalt forankret information og kompetent vejledning til iværksættere og virksomheder.

Accelerators tilbyder et specialdesignet (ofte intensivt) programforløb over få måneder (fx 3-6 måneder).