Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter.

Met deze module kunt u de pensioenverdeling bij echtscheiding en de daarbij mogelijke varianten doorrekenen.

De rekenmodule ondersteunt pensioenverdeling op basis van verevening, conversie en waardering pensioenrechten.

De module bevat alle mogelijke pensioenberekeningen eigen beheer: pensioen in de opbouwfase, premievrije pensioenen, ingegane pensioenen en flexpensioenen.

Het omvat variabelen als middelloon en eindloon, salarisverloop, pensioenaanspraken, waardering, doelvermogen, risicokapitaal, WEV en prognose.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle actuariële dossiers, zoals de Solvency II kapitaaleisen, het IFRS voorzieningenbeleid, de pricing van onze Inkomen producten en advies op het gebied van herverzekering.

Als NN en het Actuariaat Inkomen zijn we trots op het feit dat wij als een van de weinige verzekeraars werken met een goedgekeurd (partieel) intern Solvency II model .Belangrijk : Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies.Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum .Ben jij op zoek naar een uitdagende baan bij één van de grootste schade-actuariaten van Nederland?Houd jij ervan om je zowel met actuariele als business brede zaken bezig te houden?Wij stonden als Ondernemingsraad voor een grote uitdaging bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling.